328624854_657245189419165_9118940673615023631_n-1200×1608 | Wray Scarecrow Festival